Edukacijska područja i teme

KULTURA NENASILNOG DJELOVANJA
  • Nenasilna komunikacija i kreativno rješavanje sukoba
  • Upravljanje sukobom
  • Medijacija (u školama, zajednici)
  • Građanski aktivizam
Komentari polaznika edukacije

RAZVOJ ZAJEDNICE

  • Oporavak od rata
  • Od vizije do akcije
  • Strategijsko i operativno planiranje
Komentari polaznika edukacije

EU INTEGRACIJE

  • Upravljanje projektnim ciklusom


Edukacijska područja i teme Edukacijska područja i teme Edukacijska područja i teme Edukacijska područja i teme Edukacijska područja i teme Edukacijska područja i teme