O programu Pravni centar

Glavne aktivnosti i projekti

Rat i poraće su građane i hrvatsko društvo opteretili teškim i masovnim kršenjima ljudskih prava: mahom zločinima nad civilnim stanovništvom, "etničkim čišćenjem" i dokidanjem osnovnih građanskih prava. Njihove posljedice nisu uklonjene ni desetljeće iza rata: još uvijek nisu ostvareni zakonski i društveni uvjeti te praksa koji bi svim oštećenima (i javnosti) omogućili pravo na istinu o nestalima i o okolnostima pod kojima su žrtve stradale, pravo žrtava da počinitelji odgovaraju za počinjene zločine, pravo na povratak i obnovu uništene imovine. Sudovi još nisu postigli povjerenje u njihovu nepristranost i profesionalnost, a šutnja administracije glavna je višegodišnja prepreka u ostvarivanju niza građanskih i stečenih prava vezanih uz procese povratka.Nositelji političke moći i javnog utjecaja postaju jedinstveniji u pogledu suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu. Nakon višegodišnjeg otpora, izbjegavanja i opstruiranja spremniji su podržati individualiziranje krivnje običnih vojnika, časnika i generala, ali ne i otvarati pitanje političke odgovornosti za ta ista djela ili rat uopće. Štoviše, poruke najodgovornijih političara pozivaju na pogled u budućnost koji kao da "organizira" zaborav. Istodobno, hrvatsko je društvo još uvijek podijeljeno i u odnosu na sukobe iz Drugog svjetskog rata.

Tranzicija

Istodobno s povredama ljudskih prava – koje su bile bitna sastavnica, i izravan su rezultat, ratnih strategija, ciljeva i djelovanja - u Hrvatskoj se tijekom ratnog i poratnog razdoblja provodila i privatizacija tako da je zakonski omogućeno otuđivanje (pljačka) i loše gospodarenje ranije društvenim vlasništvom. Rezultati ovih procesa su siromašenje velike većine stanovnika, uništavanje proizvodnje i masovna nezaposlenost s jedne strane, te povezivanje organiziranog kriminala i politike, s druge. Po učestalosti i težini posljedica na život ljudi najugroženija prava su gospodarska i socijalna prava i slobode kao pravo vlasništva,pravo na dom, pravo na rad,pravo na socijalnu sigurnost, pravo na pomoć države u slučaju nemoći, nesposobnosti za rad i nezaposlenosti, pravo invalidnih osoba na zaštitu, zaštita obitelji, materinstva, djece, te pravo na jednaku dostupnost upravnim i pravosudnim tijelima.
Demokratskim, legalističkim procedurama i drugim nenasilnim metodama građanskog djelovanja podržavamo procesuiranje i sankcioniranje ratnih zločina i zalažemo se za uspostavljanje vladavine prava i dobrog upravljanja u svim područjima društva, istinske i dosljedne trodiobe vlasti , demokracije i trajnog mira. Nastojimo pridonijeti uspostavi istovjetne razine i nepovredivosti univerzalnih prava za sve ljude bez obzira na rasu, etničku, vjersku, političku, klasnu ili spolnu pripadnost, obrazovanje ili imovinsko stanje. Zalažemo se i da se prepozna, uvaži i provodi  politika razlika ili identiteta (različitost po spolu, po rasi, kulturnom identitetu, obrazovanju, ekonomskoj moći, seksualnoj orijentaciji...). Protivimo se ksenofobiji, netoleranciji i diskriminaciji, a promičemo toleranciju i pozitivnu diskriminaciju posebno ranjivih i manjinskih skupina.

Ciljevi programa

  • Unapređivanje uvjeta za povratak i integraciju izbjeglica, povratnika i raseljenih osoba,
  • Jednaka dostupnost upravnim i pravosudnim tijelima za sve građane,
  • Jačanje vladavine prava i javne odgovornosti za javno dobro.  

Očekivani utjecaj na zajednicu

Naše su aktivnosti usmjerene poboljšanju zakonskih okvira i stvaranju materijalnih, organizacijskih i tehničkih pretpostavki za dostupnost besplatne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske, strancima i tražiteljima azila koji ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti.Upravne i sudske postupke koje je pokrenulo na tisuće građana kako bi ostvarili svoja prava  treba i dalje pozorno pratiti i podržavati sve dok ne ostvare svoja prava ili dok se ne iscrpe sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju. 
Dokumentacija o kršenju ljudskih prava koja je CZM zabilježio tijekom rata i praćenja suđenja za ratne zločine bit će dostupna javnosti i znanstvenicima te pridonosi dijalogu o prošlosti.
Unaprijedit će se razina poznavanja građanskih i ljudskih prava lokalnog stanovništva.
Ojačat će javno mnijenje kao korektiv vlasti.

Kontakt:

Ljiljana Božić Krstanović, voditeljica programa
ljudska-prava@centar-za-mir.hr

Ljudska prava su prirodna - nikakvim društvenim aktivnostima zaslužena niti mogu biti uskraćena

Za uspostavu vladavine prava, pravne države i demokracije nema drugih alternative osim upotrebe demokratskih, legalističkih i nenasilnih metoda političkog djelovanja.