Pravna pomoć i savjetovališta

Projekt «Pravna pomoć i savjetovalište» jedan je od projekata Centra za mir Osijek koji se već dvanaest godina provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt je od 1995. godine posebno usmjeren na pomoć povratku i integraciji izbjeglica i povratnika. U tom periodu projekt je financijski bio podržan od USAID/ADF i švedske fondacije SIDA, a od 1. veljače 1998. godine pa nadalje od strane UNHCR-a.

Opći cilj projekta je doprinjeti razvoju demokratskog društva temeljenog na poštovanju ljudskih i građanskih prava, posebice izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama.


Specifični ciljevi projekta

 • Omogućiti pomoć izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama kako bi ostvarili prava nužna za postizanje trajnog rješenja izbjegličko- raseljeničkih pitanja.
 • Monitorirati provedbu aktivnosti iz UNHCR Matrice karakterističih za naše područje i korisničku populaciju s naglaskom na stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava unutar i izvan područja posebne državne skrbi, a temeljem identificiranih problema predlagati rješenja za bržu i učinkovitiju provedbu.
 • Participirati u koordinaciji rada pružatelja pravne pomoći u RH, Srbiji i BiH kako bi se izmjenile informacije, identificirala najbolja praktična rješenja i maksimalizirali rezultati pri pomoći izbjeglicama u postizanju njihovih prava.

Glavne aktivnosti projekta

 • Pružanje pravne pomoći i olakšavanje iznalaženja trajnih rješenja za izbjeglice smještene u hrvatskom Podunavlju;
 • Anketiranje i pravna pomoć za raseljene osobe u hrvatskom Podunavlju;
 • Monitoriranje stambenog zbrinjavanja u hrvatskom Podunavlju unutar PPDS-a;
 • Monitoriranje stambenog zbrinjavanja u hrvatskom Podunavlju izvan PPDS-a;
 • Uredsko i terensko pravno savjetovanje;
 • Redovito posjećivanje i pravno savjetovanje korisnika u KC Blace,
 • Prekogranična suradnja s NVO-ima u Srbiji i BiH u vezi povratka;
 • Učešće u koordiniranim aktivnostima i kampanjama NVO-a u RH koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.

Korisnici

Besplatna pravna pomoć pri ostvarivanju i zaštiti prava namjenjena je izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama.


Pomoć pružamo u slijedećim pravnim područjima:

 • Imovinsko pravo – vlasništvo
 • Bivše stanarsko pravo/stambeno zbrinjavanje
 • Obnova
 • Statusno pravo
 • Kriminalna djela/zakon o amnestiji
 • Radno pravo
 • Konvalidacija
 • Mirovinsko i invalidsko pravo
 • Zdravstveno i socijalno pravo – socijalna skrb
 • Zdravstveno i socijalno pravo – zdravstveno osiguranje

Kontakt osobe:

Ljiljana Božić Krstanović, voditeljica programa
Petar Pavlović, pravni savjetnik
Milenko Stanić, pravni savjetnikUNHCR4

UNHCR’s return and reintegration activities in the Western Balkans are co-funded by the European Union


TAKOĐER POGLEDAJTE

Besplatna pravna pomoć

Putovima do prava i pravde

 

GDJE SE JAVITI 

 • Osijek
  Pravni centar
  I. F. Gundulića 34
  31 000 Osijek
  tel/fax: 031/206-887
  ponedjeljak - petak od 09 – 13 h;

 • Dalj
  Prostorije Udruge žena Dalj
  J. B. Jelačića 12
  31 226 Dalj 
  srijedom, dva puta mjesečno od 10 h;

 • Negoslavci
  Prostorije Općine Negoslavci 
  Vukovarska 7 
  32239 Negoslavci
  utorkom, dva puta mjesečno od 12 sati
 • Kolektivni centar Blace

 

Druge lokacije

mobilni pravni savjetnici po potrebi i na poziv stranaka terenski obilaze druga naselja na području navedenih županija.