Konferencija za novinare na temu "Izvještaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112"

Nakon prve četvrtine mandata ove Vlade Platforma 112 organizira konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti Izvještaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112 u srijedu, 6. ožujka 2013. u 11 sati u Kući ljudskih prava (Selska cesta 112c, Zagreb).

Za medijske izjave kontaktirajte Sanju Sarnavku, Kuća ljudskih prava (098 9824 645, sarnavka.sanja@gmail.com), Sašu Šegrt, Transparency International Hrvatska (099 4944 220, ssegrt@transparency.hr) , Eugena Jakovčića, Documenta (091 4572 399, eugen.jakovcic@documenta.hr) ili Jelenu Berković, GONG (099 5691 617, jelena@gong.hr).

 

Detalje pročitajte u pozivu u privitku.

Priopćenje za javnost Platforme 112 povodom procesa izbora Pučkog pravobranitelja

Zagreb, 27. listopada 2012

Priopćenje za javnost Platforme 112 povodom procesa izbora Pučkog pravobranitelja

Obzirom da uskoro završava mandat trenutnom obnašatelju funkcije Pučkog pravobranitelja Jurici Malčiću, već nekoliko mjeseci traje proces izbora novog obnašatelja te funkcije. Sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju koji je donesen ranije ove godine, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora je dao prethodno mišljenje o prijedlogu kandidata za Pučkog pravobranitelja te ga je uputio Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji treba uputiti prijedlog najmanje dva kandidata Hrvatskom saboru. Međutim, nakon što je ovaj tjedan obavio razgovore s kandidatima, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na današnjoj sjednici nije utvrdio prijedlog najmanje dva kandidata koji bi se mogao uputiti Hrvatskom saboru, jer niti jedan od kandidata nisu dobili potporu većine članova Odbora. Razlog za to je, kako su neki od članova Odbora naveli, stav da niti jedan od prijavljenih osam kandidata i kandidatkinja ne udovoljava uvjetu po kojem za Pučkog pravobranitelja treba biti izabran "istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava", kako to nalaže Zakon o pučkom pravobranitelju.

S obzirom na važnost koju institucija Pučkog pravobranitelja ima u sustavu zaštite ljudskih prava i vladavine prava u RH, organizacije civilnog društva okupljene u "Platformu 112 - za Hrvatsku vladavine prava" ovim putem žele naglasiti kako je ovakav razvoj događaja, do neke mjere, i bio očekivan. Prvo, želimo naglasiti kako je ovaj proces od početka bio problematičan s obzirom na transparentnost i vidljivost, jer je javni poziv za predlaganje kandidata bio objavljen u tzv. "sezoni godišnjih odmora", tj. 19. srpnja, s rokom za prijave 30 dana. Smatramo da se natječaji za obnašatelje dužnosti važnih poput dužnosti Pučkog pravobranitelja ne bi trebali objavljivati i provoditi u periodu kada su društveno-politička zbivanja znatno mirnija nego inače, a pozornost javnosti mnogo slabija nego u ostatku godine.

Isto tako, ne čudi pretjerano da je upravo na kriteriju javne prepoznatosti kandidata kao zaštitnika i promicatelja ljudskih prava ovaj odabir i pao, budući da je taj kriterij nejasan za tumačenje i podložan raznim interpretacijama. Predstavnici/ce organizacija civilnog društva koje su bile prisutne u Radnoj skupini za donošenje ovog Zakona također su upozoravale kako uvjet da Pučki pravobranitelj mora biti pravnik s najmanje 15 godina iskustva u struci nije ni potreban, a ni realan. Doista, u Hrvatskoj je, nažalost, vrlo teško identificirati osobe koje bi istodobno zadovoljavale oba ova već spomenuta uvjeta. Smatramo kako pravnici ne bi trebali imati monopol nad zaštitom i promocijom ljudskih prava, a i naše iskustvo prepoznaje da vrlo često pojedinci koji u javnosti imaju ugled kao zaštitnici ljudskih prava vrlo često nisu pravnici.

Na kraju, svjesni teške situacije u kojoj se u ovom trenutku nalaze građani Republike Hrvatske i svakodnevnih kršenja ljudskih prava s kojima se susreću, i s obzirom na to da mandat sadašnjeg Pučkog pravobranitelja ističe u prosincu, moramo izraziti nadu kako će se ovaj problem što prije riješiti te da će građani Republike Hrvatske uskoro dobiti stručnog i beskompromisnog zaštitnika svojih prava.


Članstvo u EU - kraj tranzicije, ali ne i transformacije Hrvatske

Tekst Andreje Žapčić s današnje rasprave Platforme 112 i Odbora za europske integracije. 

http://www.gong.hr/news.aspx?newsID=3998&pageID=1

Odbor za EU integracije i Platforma 112 o izvještaju Europske komisije, danas u 13 sati

26.10. 2012.

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora, u suradnji s koalicijom organizacija civilnog društva "Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava", organizira raspravu o Sveobuhvatnom izvješću Europske komisije o praćenju spremnosti Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji, s posebnim osvrtom na Poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava.

Danas u 13 sati u Hrvatskom saboru, dvorana Ivana Mažuranića, na tematskoj sjednici Odbora za europske integracije sudjeluju, među ostalima, potpredsjednik Vlade RH Neven Mimica i savjetnik pri Delgacije EU u Hrvatskoj Paolo Berizzi i predstavnici Platforme 112.

Najavljujemo da će novinarski izvještaj sa skupa biti dostupan na internetskim stranicama organizacija civilnog društva (www.gong.hr) u najkraćem roku nakon sjednice.

Platforma 112: 17.000 ljudi i dalje ostaje bez prava glasa

Organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 upozoravaju da bi gotovo 17.000 osoba u Hrvatskoj i nadalje trebalo ostati bez temeljnog ljudskog prava – prava glasa. Radi se o punoljetnim osobama koje su najčešće na temelju teškog tjelesnog invaliditeta, duševne bolesti ili intelektualnih teškoća u potpunosti lišene poslovne sposobnosti.

U aktualnom Prijedlogu Zakona o registru birača, naime, Ministarstvo uprave predlaže da sve osobe koje su dosad lišene poslovne sposobnosti i dalje ostanu bez biračkog prava, dok bi za buduće slučajeve Ministarstvo uvelo postupak pred sudom što bi također bila diskriminirajuća praska.

Takvo rješenje bilo bi protivno Ustavu i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom zbog čega Platforma 112 poziva Ministarstvo uprave da izmijeni Prijedlog Zakona o registru birača i odustane od loše tradicije koja je značila jedino diskriminaciju osoba s invaliditetom.

 Detaljnije informacije nalaze se u priloženom priopćenju (pogledajte ovdje) , a za dodatne kontakte na raspolaganju su:

-         Damjan Janjušević, predsjednik Udruge za samozastupanje (GSM: 091 161 4213; damjan@samozastupanje.hr)

-         Kristijan Grđan, koordinator udruge Sjaj (kristijan@sjaj.hr; 091/3231-497)

 


Poziv Odbora za europske integracije Hrvatskog sabora na tematsku sjednicu

Poziv Odbora za europske integracije Hrvatskog sabora na tematsku sjednicu

15.10.2012.

Imamo konačnu potvrdu da će na naš poticaj i u suradnji s Platformom 112 Odbor za europske integracije održati tematsku sjednicu o Obuhvatnom izvještaju EK i to s fokusom na Poglavlje 23

- u petak 26. 10. 2012. u 13h u Hrvatskom saboru, dvorana Ivana Mažuranić. Poziv možete vidjeti ovdje.

Između ostaloga biti će riječi o pitanju besplatne pravne pomoći

OSVRT NA SADRŽAJ REPORTA: u Reportu je besplatna pravna pomoć tek "usput" spomenuta, odnosno istaknut je jedan od nedostataka - manjkavost zakonodavstva i ograničeno područje u kojem su udruge ovlaštene pružati besplatnu pravnu pomoć. Smatramo da je jedan od glavnih instrumenata zaštite ljudskih prava i pokazatelj stupnja demokratskog razvoja jedne države, upravo mogućnost svih kategorija građana na pristup pravosuđu, odnosno, profesionalnom pravnom savjetovanju. Maksimalno su sužena pravna područja u kojima je udrugama dopušteno pružati besplatnu pravnu pomoć. Iz sustava je isključeno svako pravno savjetovanje izvan sudskih i upravnih postupaka i upravnog spora. Pravna pomoć koju pružaju udruge, osobito pravno savjetovanje i informiranje prije pokretanja formalnih postupaka ima svojevrsnu selektivnu ulogu i pridonosi smanjenju nepotrebnih postupaka, a na taj način rasterećuje upravna tijela i sudove.

Nadalje, korisnici BPP moraju ispunjavati rigorozne uvjete kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć. Ispunjavanje propisanih kriterija imovnog stanja u praksi se pokazalo kao ključna prepreka u ostvarivanju pravne pomoći. Tako postavljeni kriteriji predstavljaju rizik od diskriminacije po osnovi imovnog stanja. Građani slabijeg imovnog stanja kojima je besplatna pravna pomoć namijenjena, nemaju jednak pristup upravnim i sudskim tijelima u odnosu na ostale građane Hrvatske. Pravo na pristup pravosuđu je jedno od temeljnih ljudskih prava. Ostvarivanje tog prava umnogome ovisi o dostupnosti pravne pomoći svim građanima bez obzira na njihov materijalni i socijalni status. Stoga je postojanje efikasnog sustava besplatne pravne pomoći u svakoj državi jedan od osnovnih jamaca ostvarivanja ljudskih prava i jedan od ključnih mehanizama za suzbijanje diskriminacije po osnovu imovnog stanja. Ocjenjujemo da je nužna reforma sustava besplatne pravne pomoći, osobito imajući u vidu činjenicu da je uslijed socio-ekonomskih razloga izgledno povećanje osoba kojima će trebati stručna pravna pomoć, u protivnom, velikim koracima koračamo prema društvu u kojem je pojedincima uskraćeno temeljno pravo - pravo na pristup pravosuđu.

PREPORUKA ZA VLADU: Hitno provesti temeljitu reviziju postojećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se sustav pružanja pomoći debirokratizirao i u značajno većoj mjeri odgovorio na potrebe građana (zahtjev Platforme 112).

Pitanje za Vladu/Ministarstvo: Kada ćete provesti reformu sustava besplatne pravne pomoći i uvesti novi djelotvorniji i do kada se obvezujete da on profunkcionira u praksi?

Pitanje za Europsku komisiju - Uzevši u obzir da se radi o problemu koji nije riješen, iako je uređenje djelotvornog sustava besplatne pravne pomoći bilo jedno od mjerila ne samo za zatvaranje već i za otvaranje Poglavlja 23. koje konkretne pomake u zakonodavstvu i praksi očekuje EK od RH u odnosu na besplatnu pravnu pomoć do 1.7. 2012.?


U očekivanju drugačijeg Sabora

19. rujna 2012. 

S početkom jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora, organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 pozivaju sve saborske zastupnike na snažnije zalaganje za otvorenost parlamenta prema građanima. Hrvatski sabor treba osnažiti kao središnju političku instituciju za osiguranje legitimnosti i otvorenosti ukupnog političkog procesa, odgovornog ne samo za izglasavanje zakona, nego i za nadzor izvršne vlasti i ukupno oblikovanje javnih politika.

U skladu s Deklaracijom o parlamentarnoj otvorenosti, globalne inicijative organizacija civilnog društva za praćenje rada parlamenata, otvorenost se mjeri lakoćom pristupa informacijama o njegovoj ulozi i funkcijama, pripremama zakona i njihovih amandmana, temama i rasporedima rasprava, zapisnicima saborskih tijela i fonogramima plenarnih sjednica i slično. Građanima je potrebno osigurati pravovremene, potpune i točne informacije o njihovim zastupnicima: čime se bave, kako glasaju, s kime se sastaju, jesu li u sukobu interesa. Također, parlament treba objavljivati informacije o svom proračunu, administraciji, stručnim službama i ostalim resursima kojima raspolaže i koji mu nedostaju.

Kultura parlamentarne otvorenosti temelji se kako na otvaranju svojih vrata građanima, tako i objavljivanjem informacija na lako dostupan i najširem krugu ljudi razumljiv način o svom radu putem medija i vlastitih internetskih stranica. Uz sva postojeća tehnološka rješenja, uistinu se više ne može prihvatiti nedostupnost informacija o tome kako je koji saborski zastupnik glasao.

Napominjemo da se čak devet mjeseci nakon konstituiranja ovog saziva Sabora još ne koristi institut vanjskih članova saborskih odbora - jedinstveni mehanizam za povezivanje zastupnika sa predstavnicima struke i civilnog društva koje o resornim politikama znaju najviše iz vlastitog iskustva. Nakon proljetnih izmjena Poslovnika Sabora, još se čeka raspisivanje natječaja za vanjske članove svih saborskih odbora, što je potrebno dodatno regulirati u sklopu najavljenih jesenskih izmjena Poslovnika s fokusom na prilagodbu načina rada Sabora potrebama Hrvatske kao zemlje članice Europske unije. Time bi vanjski članovi postali standard za sva radna tijela koja se bave sektorskim politikama, uključujući i odbore za europske integracije, nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku te međuparlamentarnu suradnju kojima taj institut sada nije dostupan.

Nadalje, ova je jesen i izvrsna prilika i za usklađivanje Pravilnika o javnosti rada Sabora s tehnološkim napretkom kako bi se razvio čitav spektar metoda - od javnih saslušanja i tematskih sjednica, do online savjetovanja s građanima i veće otvorenosti Sabora spram osoba s invaliditetom, mladima i djeci.

U vremenu pred nama bit će potrebno ne samo prilagoditi način rada Sabora u skladu s potrebama Hrvatske kao zemlje članice Europske unije, nego i osigurati da buduće izglasavanje zakona, nadzor izvršne vlasti i ukupno oblikovanje javnih politika uzme u obzir stavove i mišljenja zainteresirane javnosti. Stoga ponovno apeliramo da se od ove jeseni napokon prekine s lošom praksom masovne primjene hitne procedure u donošenju zakonate podsjećamo na središnji zahtjev Platforme 112 - osnivanje nadstranačkog tijela u Saboru koje bi djelotvorno pratilo i utjecalo na stvarne učinke reformi proisteklih iz pregovora u Poglavlju 23, a kako bi Hrvatska napokon - i u zbilji, a ne samo na papiru - postala zemlja vladavine prava.

Priopćenje za medije nakon sastanka s predsjednikom Vlade RH

11.05.2012. Priopćenje za medije nakon sastanka predstavnika Platforme 112 s predsjednikom Vlade RH Zoranom Milanovićem možete pročitati ovdje.

Ocjena prvih 112 dana nove vlasti

20.04.2012.Priopćenje za medije nakon Okruglog stola "Ocjena prvih 112 dana nove vlasti iz perspektive civilnog društva okupljenog oko Platforme 112 - za Hrvatsku vladavine prava", održanog danas, 20.04.2012. u Hrvatskom saboru, možete pročitati ovdje.

Na okruglom stolu organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 - za Hrvatsku vladavine prava predstavile su i sa saborskim zastupnicima, predstavnicima Delegacije Europske unije u RH, pučkim pravobraniteljem, pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, predstavnicom pravobraniteljice za djecu i predstavnicima sindikata raspravili ocjenu rada nove vlasti u odnosu na zahtjeve Platforme 112.

Cjelovitu verziju izvještaja možete pročitati ovdje.

Priopćenje nakon tribine Platforme 112

U dvorani HND održana je 21.11.2011. javna tribina organizacija civilnog društva okupljenih u Platformi 112 - Za Hrvatsku vladavine prava s predstavicama nekoliko stranaka, koalicija i nezavisnih lista koje izlaze na parlamentarne izbore 2011. Pozivu na sudjelovanje odazvali su se: Vesna Pusić (HNS, Kukuriku koalicija), Dražen Horvat (HSP), Mirela Holy (SDP, Kukuriku koalicija), Branko Vukšić (Hrvatski laburisti/Stranka rada), Dorica Nikolić (HSLS), Saša Milošević (SDSS). Nekoliko minuta prisustvovao je i Drago Pilsel (Savez za građansku i etičku Hrvatsku). Raspravu su moderirali novinarka Ivana Dragičević-Veličković i aktivist Eugen Jakovčić.

Nakon uvodnog izlaganja Sandre Benčić (CMS), otvorena je rasprava u kojoj su predstavnici stranaka/koalicija/nezavisnih lista obrazlagali svoja stajališta prema pojedinim zahtjevima, a na osnovi upitnika koji su im prethodno poslani na ispunjavanje. Osim Kukuriku koalicije, koja je ustvrdila da su pitanja prekompleksna za jednoznačne odgovore, sve su druge prisutne stranke prethodno dostavile ispunjene upitnike. HDZ, HSS, HDSSB i HSP1861 nisu ni ispunile upitnik niti su se odazvale pozivu, što znači da ne vide smisao u uspostavi dijaloga s organizacijama civilnoga društva Platforme 112.

I ispunjeni upitnici i održana rasprava pokazali su visok stupanj konsenzusa oko velikog broja zahtjeva Paltforme 112, što pokazuje da se u pitanjima demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava gubi granica između lijevih i desnih stranaka, što prepoznajemo kao bitan pomak u razvoju demokratske kulture u Hrvatskoj. Spornim za HSP ostaje pitanje istospolnih brakova i posvajanja djece, čemu se protive, no istovremeno podržavaju uklanjanje homofobnih sadržaja iz školskih udžbenika. Zanmljivo je da prihvaćaju i ideju osnivanja REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriju bivše SFRJ).

Najvišu razinu neslaganja sa zahtjevima iskazao je HSLS, pravdajući to činjenicom da se radi o zahtjevima koji iziskuju proračunska davanja za što, po njima, država trenutno nema sredstava.

Vidljivo je da Kukuriku koalicija nije poduprla neke od zahtjeva kojima je cilj unaprjeđenje sudioničke demokracije, kao što su smanjenje broja potpisa za građanski referendum, okupljanje na Markovom trgu te obavezno provođenje javne rasprave kod donošenja javnih politika i zakona koje bi regulirali poslovnici Vlade i Sabora.

Današnja rasprava dala je prilično jasnu sliku odnosa nekih političkih stranaka/koalicija/neovisnih lista prema ključnim pitanjima za daljni razvoj vladavine prava i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj te pokazala na što će se morati u sljedećem sazivu Sabora obratiti posebna pozornost, odnosno u kojem pravcu moraju ići zagovaračke akitivnosti organizacija civilnoga društva koje su posvećene unaprjeđenju demokracije i zaštite ranjivih skupina.

Sigurno je da će, ma kako saziv novog Sabora izgledao, jaki građanski i medijski nadzor biti i nadalje nužan korektiv vlasti.

Podsjetnik: Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom zahtijeva drugačiju Hrvatsku - Hrvatsku u kojoj vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Uoči parlamentarnih izbora, ovim putem strankama i nezavisnim listama upućujemo poziv da se prije izlaska građana i građanki na birališta javno očituju po svakome od navedenih zahtjeva koje smo na temelju našeg dugogodišnjeg djelovanja i iskustva izdvojili u pet prioritetnih, međusobno povezanih, područja:

  • Stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi
  • Kvaliteta demokracije
  • Borba protiv korupcije i javni interes
  • Ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi
  • Nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira

Platformu 112 - za Hrvatsku vladavine prava čine sljedeće organizacije:

B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

Nova inicijativa - PLATFORMA 112

11.11.2011. Priopćenje medijima od 10. studenoga 2011.

Organizacije za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljene povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom, zahtijevaju drugačiju Hrvatsku - Hrvatsku u kojoj je vladavina prava stvarno uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Uoči parlamentarnih izbora, ujedinili smo se u "Platformu 112 za Hrvatsku vladavine prava" te strankama i nezavisnim listama upućujemo poziv da se, prije izlaska građana i građanki na birališta, javno očituju o naših 112 konkretnih zahtjeva grupiranih u pet prioritetnih područja, koji će, ukoliko se ostvare, osigurati vladavinu prava.

Kako bismo široku javnost upoznali s našim zahtjevima, pozivamo Vas na konferenciju za novinare
u nedjelju 13. studenoga 2011. u 10:30
u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112c, Zagreb.

Platformu 112 čine BaBe!, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

S poštovanjem,

Milana Romić, programska voditeljica Kuće ljudskih prava

tel: +385 1 6413 710

fax: +385 1 4662 606

e-mail: kontakt@kucaljudskihprava.hr


Više o Platformi 112 pročitajte u pridruženim dokumentima:

Platforma 112 - osnovne informacije

Platforma 112 za Hrvatsku vladavine prava



Zajedno s 18 organizacija civilnog društva, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek potpisnica je Platforme 112

Platforma 112:

Za dodatne informacije o Platformi 112 obratite se Milani Romić, Kuća ljudskih prava, milana.romic@gmail.com, 091 337 7742 ili Marini Škrabalo 091 585 6830 te posjetite stranicu http://kucaljudskihprava.hr