Platforma 112

Platforma 112 okuplja šezdeset organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora, definirale prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

 

Više o Platformi 112:

  • Priopćenja i novosti
  • Ocjena prvih 112 dana nove vlasti


Zajedno s 18 organizacija civilnog društva, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek potpisnica je Platforme 112

Platforma 112:

Za dodatne informacije o Platformi 112 obratite se Milani Romić, Kuća ljudskih prava, milana.romic@gmail.com, 091 337 7742 ili Marini Škrabalo 091 585 6830 te posjetite stranicu http://kucaljudskihprava.hr