Uloga Vijeća za prevenciju

Gradsko vijeće za prevenciju je koordinacijsko i provedbeno tijelo sastavljeno od predstavnika lokalne uprave, policije, raznih institucija, udruga, medija i građana pojedinaca - u cilju utvrđivanja i ostvarivanja zajedničkih mjera za povećanje mira i sigurnosti u zajednici, te općenito za povećanje kvalitete života u gradu.

Vijeće, u navedenom sastavu, razgovara o problemima zajednice, potiče dijalog, razvija i razmjenjuje ideje te angažira kapacitete zajednice prema rješenjima koja su usmjerena ka boljitku svih građana koji u njima žive.

Vijeće u svom radu:

  • istražuje probleme i potrebe zajednice
  • izrađuje Plan prevencije za godišnje ili dvogodišnje razdoblje
  • formira radne grupe koje provode aktivnosti predviđene Planom
  • predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa kako bi se učinila trajna pozitivna promjena u zajednici
  • informira i angažira građane i grupe građana u aktivnom sudjelovanju u procesima razvoja zajednice
  • redovno se sastaje i prati stanje u zajednici i procjenjuje učinke dogovorenih aktivnosti