Medijacija u školi

Medijacija ili posredovanje uključuje mlade u školama, učenike 4. - 8 razreda, u pomoć svojim vršnjacima u rješavanju sukoba. To znači da djeca sudjeluju u pozitivnom, jasno razrađenom načinu rješavanja sukoba koji ne traži krivca nego zajednički traga za rješenjem konkretnog problema koji se pojavio između dvoje ili više učenika. Učenici koji su educirani kao medijatori posjeduju važne komunikacijske vještine u pregovaranju, slušanju, razumijevanju i rješavanju problema i sukoba.

Kako funkcionira?

Medijacija omogućuje djeci i mladima iskustvo posrednika u sukobu bez pomoći nastavnika. To osnažuje djecu i razvija osjećaj zajedništva i suradnje, te ih upućuje na korištenje nenasilnih načina rješavanja sukoba u svakodnevnom životu. Iskustva nastavnika, posebno u školama gdje se medijacija duže vrijeme primjenjuje (Nizozemska, Engleska) smatraju uvođenje vršnjačke medijacije vrlo korisnom jer škola i učionice postaju mirnije mjesto za podučavanje i učenje.

Ključna je podrška škole i nastavnika u podršci učenicima-medijatorima i uspješnom uvođenju medijacije i funkcioniranju Kluba medijatora.

Korist za učenike, nastavnike, školu

Nenasilno rješavanje sukoba medijacijom jača osjećaj samopoštovanja i vrijednosti kod djece, pridonosi uočavanju pozitivnih osobina kod drugih, razvija međusobno povjerenje te osjećaj osobne odgovornosti. Učenici također uče o tome kakav utjecaj imaju sukobi na zajednicu, te se prevenira tiraniziranje i nasilništvo.

Medijacija također utječe na stvaranje boljeg odgojnog i socijalnog ozračja u školi te omogućuje nastavnicima kreiranje novih odnosa s učenicima i odmak od uloge "sudca" prilikom rješavanja sukoba.

Medijacija u školi može biti korisna metoda i put prema mirnijim i sigurnijim školama.

Što učenici kažu o tome što je medijacija, pogledajte ovaj kratki film!

Medijaciju provode:

OŠ "Jagoda Truhelka"

OŠ "Retfala"

OŠ "Fran Krsto Frankopan"

OŠ "Zmajevac"

"SOS selo" Ladimirevci

OŠ "Višnjevac"

OŠ "Tenja"

OŠ "Ladimirevci"