Njegovanje kulture nenasilja

Izgradnja demokratskog društva, društva koje je otvoreno za promjenu i usvajanje novoga, temelji se na odgovornom sudjelovanju svakog pojedinca u pozitivnim društvenim promjenama. Osobna odgovornost počinje onda kada osoba prepoznaje da može mijenjati vlastiti život, ali istovremeno uvažava i brine o potrebama drugih i zajednice. Kultura nenasilja uključuje vrijednosti koje određuju način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, bilo da je riječ o pojedincima ili grupama.

Važan aspekt kulture nenasilja je da su ljudi u svojim odnosima jednaki (ravnopravni u dostojanstvu) i da se ponašaju jedni prema drugima s poštovanjem, da sukobe znaju rješavati dijalogom i da uvijek streme ka miroljubivim rješenjima. Takvo ponašanje vidljivo je u odnosu unutar obitelji, u odgojnim i obrazovnim ustanovama, na radnim mjestima i na kraju u cijeloj lokalnoj zajednici.

Društvo koje se zasniva na ravnopravnosti (jednakosti u odnosima), društvo je koje njeguje nenasilje. Nenasilje ne znači samo zaustavljanje i odsutnost nasilja, već mu je glavni cilj transformirati svaki oblik sukoba tražeći i naglašavajući njegov uzrok te razvijajući kapacitete koji će sukobu pristupiti u produktivnom, a ne u destruktivnom smislu. Tada sukob postaje prilika za jasno izražavanje potreba pojedinaca i grupa, a zatim i prilika za razvijanjem različitih modela i kreativnih rješenja kojima zadovoljavamo potrebe.

U želji da gradimo društvo koje će naglašavati dostojanstvo svake osobe i odupirati se svakom obliku zlouporabe moći potrebno je odgovorno sudjelovanje svake osobe, skupine, institucije, svih sektora društva i to međusobno povezanih u razmjeni i nadopunjavanju.


Više o nenasilju

DEFINICIJA NENASILJA prema Christian Mellon i Jaques Semelin
Sama riječ «ne-nasilje» odnosi se na odbijanje nasilja prema vlastitom uvjerenju ili političkoj etici, ali nužno veže i sferu načina djelovanja. više>>

NENASILJE I PACIFIZAM prema Christian Mellon i Jaques Semelin
Kada se pacifizam definira kao „ne-otpor“, tada je razlika između pacifizma i nenasilje velika, budući da je sam pojam otpora središnji u cijeloj nenasilnoj problematici. više>>

VRSTE NASILJA prema mirovnom teoretičaru Johan Galtungu
Nasilje je privlačno jer odgovara patrijarhalnoj, dominantnoj logici i čuva postojeći red i podjelu uloga. Ono je u svako doba nadohvat ruke i ne mora se posebno učiti, niti poticati. više>>

ODRICANJE OD NASILJA prema Karl-Heinz Bittl-Drempetic
Umjesto konkurencije u prvi plan dolazi suradnja. više>>

SUKOB I KONSTRUKTIVNA OBRADA SUKOBA prema G. Gugel
Sukob ima konstruktivnu ili destruktivnu dinamiku, ovisno o izabranom načinu na koji ga se želi riješiti. više>>

VJEŠTINE NENASILNE KOMUNIKACIJE
Nenasilna komunikacija teži za otvaranjem učinkovite komunikacije između ljudi u odnosu. više>>

ŠEST ELEMENATA NENASILJA prema Martin L. Kingu
više>>

NENASILJE NASUPROT DOMINACIJI
o ratu protiv terorizma
više>>Kontakt osoba:
Snježana Kovačević
eduka@centar-za-mir.hr
tel./fax: 031/206-886

"Nenasilje je konstantna svjesnost dostojanstva i humanosti sebe i drugih; traži istinu i pravdu; odriče se nasilja kao postupka i kao stava. Ono je odvažno prihvaćanje aktivne ljubavi i Božje volje kao instrumenta kojim možemo pobijediti zlo i preobraziti i sebe i druge. To je spremnost radije podvrći se patnji nego izazvati ju. Isključuje odmazdu i bijeg."

Wally Nelson
(borac za slobodu, prigovarač savjesti)

"Nenasilno djelovanje je vještina kojom se oni koji odbacuju
pasivnost i podložnost, a nastojanje drže najvažnijim, uspješno nose sa sukobom bez upotrebe nasilja. Nenasilno djelovanje nije pokušaj izbjegavanja ili ignoriranja sukoba, već jasan odgovor na koji način učinkovito djelovati u politici, te posebice, kako učinkovito upotrebljavati vlast.
"

Gene Sharp

(Albert Einstein Institut u Bostonu)


" Sami moramo biti promjena koju želimo vidjeti u svijetu."

Ghandi