Pravna pomoć i savjetovalište

 • Osijek: svakim danom (osim petka) od 8-13 sati, Gundulićeva 34

Mobilni tim pravnika radi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije:

 • Prognanički kamp "Blace" u Rokovcima - Andrijaševcima: srijedom od 9 – 13 sati
 • Beli Manastir: četvrtkom od 9 - 13 sati, Imre Nagya 8
 • Dalj: svaki drugi utorak od 10 sati u prostorijama Općine Erdut
 • Vinkovci: srijedom 9-13 sati, H.D. Genchera 2
 • Negoslavci: svaki drugi utorak od 10 satu u prostorijama Općine Negoslavci

Druge lokacije: mobilni tim po potrebi i na poziv stranaka izlaz na teren u području navedenih županija (u Gunju, Babinu Gredu, Županju, Đakovo, Vukovar, Ilok, Negoslavce, Donji Miholjac, Belišće...)

U uredu za pravnu pomoć ili od mobilnog tima možete dobiti:

 • pravni savjet, uputu i informaciju
 • pravnu pomoć
 • besplatno zastupanje na sudu i državnim institucijama

kome je pravna pomoć namijenjena?
izbjeglicama, povratnicima, raseljenim osobama i domicilnom stanovništvu koje ima problema s ostvarivanjem temeljenih ljudskih i građanskih prava iz kategorija:

 • statusna prava (državljanstva, boravci, prebivališta, osobni dokumenti, naknadni upis u državne matice)
 • imovinska prava (obvezna prava, vlasništvo, najam, nasljedna prava)
 • stanarska prava
 • radna prava
 • mirovinska prava
 • konvalidacije
 • obnova
 • zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita
 • socijalna prava
 • prekršaji i kaznena djela
 • incidenti i prijetnje
 • obiteljska prava

"Pravo za sve" je pravna pomoć za socijalno ugrožene građane RH uključujući ženska i dječja prava.

Svrha:
Putem izravnog rada sa strankama, pružanjem besplatnih pravnih savjeta, pravne pomoći, monitoringom zakonskih izmjena i sudskih procesa, zastupanjem na sudu, želimo pridonijeti razvitku pravednog i demokratičnog društva za sve građanke i građane RH.

Aktivnosti:
Projekt se provodi od 1993. godine i to na više lokacija u ratom zahvaćenom području istočne Hrvatske: Osijek, Beli Manastir i Vinkovci; donedavno smo imali ured u Tenji i Dalju, a sada mobilnim timovima pokrivamo područje Osječko-baranjske i Vukovarsko - srijemske županije. Do sada je pruženo preko 37 000 pravnih usluga, obradili smo probleme preko 36 000 stranaka. O uočenim problemima i stanju ljudskih prava informiramo državne institucije i UNHCR. S drugim grupama za ljudska prava provodimo zajedničke kampanje i javne akcije.Osijek
Gundulićeva 34
tel/fax: +385 (0)31-206-887
e-mail:
ljudska-prava@centar-za-mir.hr

Kontakt osoba:
Ljiljana Krstanović

Pridruženi dokumenti: