SOKNO

SOKNO je sustav za osiguranje kvalitete rada neprofitnih organizacija u Hrvatskoj. Temelji se na testiranju i prilagodbi široko primjenjivane metode i priručnika PQASSO kojeg je izradila agencija Charity Evaluation Services iz Engleske.

Njegova svrha je doprinos kvaliteti usluga, unutarnjeg poslovanja i predstavljanja prema van određene organizacije.

SOKNO podrazumijeva trajni rad na unaprjeđenju i praćenju kvalitete i to intenzitetom i načinom koji najbolje odgovara samoj organizaciji.
Proces osiguranja kvalitete temelji se na samoprocjeni organizacije i zajedničkom odabiru načina rada, prioriteta i vremenskog okvira. Proces počinje općom "blic" samoprocjenom svih uključenih u rad i razvoj organizacije. Iza toga se definiraju prioritetna područja, radi se detaljna samoprocjena određenog područja i tada se kreće u unaprjeđenje jednog od dvanaest područja rada. I tako za svako slijedeće područje.

 • Područje 1 Planiranje za kvalitetu
 • Područje 2 Nadzor i upravljanje
 • Područje 3 Rukovođenje
 • Područje 4 Usmjerenost prema korisnicima
 • Područje 5 Zaposlenici i volonteri
 • Područje 6 Trening i razvoj
 • Područje 7 Upravljanje novcem
 • Područje 8 Upravljanje imovinom
 • Područje 9 Upravljanje aktivnostima
 • Područje 10 Umrežavanje i partnerstvo
 • Područje 11 Monitoriranje i evaluacija
 • Područje 12 Rezultati

Rad na uvođenju ovog sustava osiguranja kvalitete u Hrvatsku omogućila je Academy for Educational Development, organizacija koja je napravila početno istraživanje sustava kvalitete, odabrala sustav najprimjereniji hrvatskim uvjetima, te organizirala i financirala cjelokupni pilot projekt prilagođavanja britanskog sustava Hrvatskim prilikama.

Centar za mir je, kao jedna od organizacija koja je sudjelovala u procesu testiranja i prilagođavanja sustava, mjesto gdje možete dobiti informacije, priručnik, trening i podršku za provedbu SOKNO-a u vašoj udruzi.

Kontakt osoba:
Branka Kaselj, izvršna direktorica
e-mail: brankak@centar-za-mir.hr
tel: +385 (0)31 206 886sokna2

pogledajte dio priručnika