Nagrada 2009.

O nagradi "Krunoslav Sukić"

Julijana Mladenovska Tešija, predsjednica Upravnog odbora Centra za mir - Osijek

Hrvatska, i Osijek, su dobili svoju mirovnu nagradu. Ona je simbol mira za koji se borimo, koji čuvamo i njegujemo, ona je simbol težnji da se izgradi i uspostavi prava demokracija.(više)

Obrazloženje prvog dobitnika nagrade "Krunoslav Sukić"

Ladislavu Bognaru, edukatoru mirovnog odgoja autentičnog autoriteta, sa zahvalnošću uručujemo plaketu prvog dobitnika Nagrade "Krunoslav Sukić". (više)


Govor dr.sc. Ladislava Bognara na dodjeli nagrade "Krunoslav Sukić"

Općenito, mislim da je prvi korak u nenasilju da se uspraviš i kažeš: "Ne". I danas imamo ozbiljan problem s prepoznavanjem fenomena koji se zove kršenje ljudskih prava. Zalaganje za ljudska prava je antiteza nacionalizmu. (više)

Reportaža sa svečanost dodjele Nagrade




 


Nikad ne sumnjajte da mala grupa predanih ljudi može promijeniti svijet;

uistinu to je jedino što ga je ikad promijenilo.

M. Mead


 

 Pogledajte također:

O Krunoslavu Sukiću