Okrugli stol "Diskriminacija - mehanizmi zaštite - ostvarivanje prava na jednako postupanje"

16. srpnja 2013.

OKRUGLI STOL

" Diskriminacija - mehanizmi zaštite

- ostvarivanje prava na jednako postupanje"

U Zagrebu je 12. srpnja 2013.godine u Hotelu International u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i partnerskih organizacija Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum, u suradnji s Centrom za mirovne studije održan okrugli stol "Diskriminacija - mehanizmi zaštite - ostvarivanje prava na jednako postupanje", u sklopu IPA projekta 2008 "Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici".

Svrha održavanja Okruglog stola bila je otvoriti komunikaciju između civilnog i javnog sektora o stanju i problemima zabilježenim u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije, te mogućnostima i prilikama za zajedničko pronalaženje mjera za njihovo rješavanje. Predstavljen je zajednički Izvještaj o praćenju provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - Koliko jednakosti? i policy dokument Kišobranom protiv diskriminacije - Analiza dizajna Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije u Hrvatskoj od 2008. do 2013. i prijedlozima za poboljšanja.

Na okruglom stolu sudjelovalo je tridesetak sudionika: predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ureda pučkog pravobranitelja, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, UNHCR-a, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i pripadnici akademske zajednice, predstavnici pružatelja besplatne pravne pomoći i predstavnici organizacija civilnog društva koje djeluju na razvoju anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj.

Uvodničari okruglog stola govorili su o pravu na pristup pravosuđu pod jednakim uvjetima, važnosti sustava besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije u kontekstu implementacije standarda ljudskih prava. Predstavnici pružatelja besplatne pravne pomoći su predstavili preporuke za poboljšanje prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, vlastita iskustva u pružanju pravne pomoći. Predstavnica Ministarstva pravosuđa prezentirala je nacrt prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je nedavno upućen u saborsku proceduru.

Svi sudionici okruglog stola su tijekom rasprave ukazali na neadekvatnost postojećeg sustava besplatne pravne pomoći i potrebi njegova unaprjeđenja te iskazali spremnost za suradnju s Ministarstvom pravosuđa u započetim reformama ovog sustava.

Okrugli stol Okrugli stol Okrugli stol Okrugli stol

Besplatna pravna pomoć

IPA 2008 - Projekt: Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici

 
je dvogodišnji projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek koji provodi u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar i Srpskim demokratskim forumom financiran sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 Jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne antidiskriminacijske strategije.

Opći cilj projekta je poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i državne uprave u kreiranju i razvoju strategija borbe protiv diskriminacije.

Svrha projekta je:

 • povećati dostupnost besplatne pravne pomoći marginaliziranim skupinama i na taj način pridonijeti smanjenju diskriminacije po osnovu imovnog stanja
 • osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za veće sudjelovanje u zakonodavnim inicijativama i razvoju antidiskriminacijskih politika.

Aktivnosti projekta su:

 • pružanje besplatne pravne pomoći,
 • praćenje primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije,
 • izrada izvještaja s nalazima i preporukama,
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz edukaciju o praćenju javnih politika
 • zagovaranje za zakonodavne promjene.

Namjera je provoditelja projekta da kroz provedbu navedenih aktivnosti i uz redovnu i kvalitetnu suradnju s nadležnim institucijama kao što su Ministarstvo pravosuđa i Pučki pravobranitelj doprinese unapređenju antidiskriminacijskih politika.

Projekt je namijenjen osobama slabijeg imovnog stanja, organizacijama civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, te udrugama registriranim za pružanje besplatne pravne pomoći.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u osam gradova u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji: Osijek, Beli Manastir, Vukovar, Vinkovci, Ilok, Glina, Petrinja i Vojnić.

Besplatnu pravnu pomoć pružamo u slijedećim pravnim područjima:

 • mirovinsko osiguranje,
 • zdravstveno osiguranje,
 • socijalna skrb,
 • radno pravo,
 • statusna prava,
 • zaštita prava djece,
 • zaštita od nasilja u obitelji,
 • nasljedno pravo,
 • prava nezaposlenih,
 • stambeno zbrinjavanje.

Besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima slabijeg imovnog stanja kao što su:

 • nezaposleni,
 • dugoročno nezaposleni,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 • žene,
 • umirovljenici s minimalnim mirovinama,
 • osobe pogođene ratom - raseljeni, povratnici, izbjeglice i
 • druge socijalno ugrožene osobe.


Dodatne informacije o projektu mogu se dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, Gundulićeva 34/I, Osijek, telefon/faks: 031/206-887

Kontakt osoba: Ljiljana Božić- Krstanović, voditeljica projekta,

E-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr;

 


Javna rasprava 03. 04. 2013

03. 04. 2013. godine održana JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

U Zagrebu je 03. travnja 2013. god. u Kući ljudskih prava u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek s partnerima Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpskim demokratskim forumom i u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112 održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u okviru dvogodišnjeg IPA projekta 2008 "Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici"

Svrha održavanja ove rasprave bila je otvoreno razgovarati o preprekama u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i predloženim izmjenama ovog Zakona, te je usmjeriti na konkretna rješenja koja doprinose djelotvornosti i učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći, posebno u segmentu primarne pravne pomoći.

Na javnoj raspravi sudjelovalo je ukupno 50 sudionika: predstavnici Ministarstva pravosuđa, Pučka pravobraniteljica RH, predstavnici Ureda Pučkog pravobranitelja, pravobraniteljstava za ravnopravnost spolova, za djecu, za osobe s invaliditetom, Ureda za udruge Vlade RH, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, UNHCR-a, Britanskog veleposlanstva, ovlaštenih udruga, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici organizacija civilnog društva.

Ključni zaključak ove javne rasprave jest hitna potreba izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na način da se uvaže mišljenja pružatelja besplatne pravne pomoći i struke te uspostave blaži uvjeti i pojednostavi postupak odobravanja primarne pravne pomoći širokom krugu korisnika koji takvu pomoć nužno trebaju.

Zaključci sa javne rasprave pogledati ovdje.

Izlaganje Ljiljane Božić Krstanović preuzmite ovdje.

Nakon održane javne rasprave slijedeće su institucije na svojim web stranicama objavile svoje bilješke sa skupa na kome su sudjelovali:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Pučka pravobraniteljica

Pravobraniteljica za djecu


Javna rasprava 03. 04. 2013 Javna rasprava 03. 04. 2013

III Koordinacijski sastanak

14.12.2012. održan III. KOORDINACIJSKI SASTANAK

Dana 14. prosinca 2012. u Zagrebu, u Uredu Pučkog pravobranitelja (bivši Centar za ljudska prava), Kralja Držislava 6 održan je III. koordinacijski sastanak udruga i ovlaštenih pružatelja besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj. Koordinacijski sastanak održan je u okviru projekta „Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici“ koji se financira sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 „Jačanje kapaciteta i uloge organizacije civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne anti-diskriminacijske politike“.  Sastanku je prisustvovalo deset udruga : Centar za građanske inicijative Poreč, Dalmatinski odbor solidarnosti Split, Centar za participaciju žena u društvenom životu Rijeka, Udruga Hoću kući Knin, Informativno-pravni centar Slavonski Brod, Hrvatski pravni centar Zagreb, Centar za mirovne studije Zagreb, Srpski demokratski forum, Centar za mir Vukovar, Centar za mir Osijek i predstavnici Ureda Pučkog pravobranitelja. Maja Hasanbašić, iz ureda Pučkog pravobranitelja, spomenula je da je Pučki pravobranitelj u svojim Izvještajima o pojavama diskriminacije za 2011. godinu i u godišnjem Izvještaju o radu Pučkog pravobranitelja za 2011. istakao nekoliko preporuka koje bi doprinijele djelotvornijem i efikasnijem sustavu besplatne pravne pomoći.  Sudionici su raspravljali o problemima  i izazovima u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu s korisnicima  i o prikupljanju podataka o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

III Koordinacijski sastanak III Koordinacijski sastanak

Okrugli stol 12. 06. 2012

12. 06. 2012. godine održan OKRUGLI STOL

„Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“

U Zagrebu je 12. lipnja 2012.godine u Hotelu Arcotel Allegra u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i partnerskih organizacija Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum održan okrugli stol „Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“ u sklopu IPA projekta 2008 „Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici“.

Svrha održavanja Okruglog stola bila je otvoriti komunikaciju između civilnog i javnog sektora o stanju i problemima zabilježenim u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te mogućnostima i prilikama za zajedničko pronalaženje mjera za njihovo rješavanje.

Na okruglom stolu sudjelovalo je ukupno 44 sudionika: predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ureda Pučkog pravobranitelja, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, ureda državne uprave za odobravanje besplatne pravne pomoći, ovlaštenih udruga, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizacija civilnoga društva iz Hrvatske i susjednih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Projektni tim predstavio je Izvještaj o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći za 2011. godinu.

Uvodničari okruglog stola govorili  su o važnosti sustava besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije i u kontekstu implementacije standarda ljudskih prava. Predstavnici pružatelja besplatne pravne pomoći su predstavili vlastita iskustva u pružanju pravne pomoći nakon nedavnih zakonskih promjena.

Svi sudionici okruglog stola osim predstavnika Ministarstva pravosuđa su tijekom rasprave ukazali na neadekvatnost postojećeg sustava besplatne pravne pomoći i potrebi njegova unaprjeđenja te iskazali spremnost za suradnju s Ministarstvom pravosuđa u predstojećim reformama ovog sustava.


besplatna_pravna_pomoc

 GDJE SE JAVITI?

OSIJEK
Centar za mir Osijek
I. Gundulića 34/I
31 000 Osijek
tel/fax: 031/206-887
svaki dan od 09,00 - 12,00 h;

BELI MANASTIR
U prostoru Udruge Oaza
J. Antala 3
31 300 Beli Manastir
srijedom od 09,00 - 12,00 h;

VINKOVCI
U prostoru Gradske vijećnice
Bana J. Jelačića 1
32 100 Vinkovci
utorkom od 09,00 - 12,00 h

VUKOVAR
Centar za mir
Vukovar
Fra. A. Tomaševića 32,
32000 Vukovar
tel./fax: 032/ 413-319
svaki dan od 09,00 - 12,00 h;

ILOK
U prostorijama Gradske vijećnice
Trg Nikole Iločkog 13
32236 Ilok
srijedom od 08,30 - 13,00 h;

GLINA
Srpski demokratski forum
A. Kovačića 3
44400 Glina
ponedjeljak, srijeda i petak od 09,00 - 14,00 h;

PETRINJA
Gajeva 40/1
44250 Petrinja
utorkom od 09,00 - 14,00 h;

VOJNIĆ
Hebrangova 9
47220 Vojnić
četvrtkom od 09,00 - 14,00 h.

Izvještaj za 2012. godinu: KOLIKO JEDNAKOSTI? - Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

Naslovnica izvještaja za 2012. godinu

Informativni letak (PDF format)

Izvještaj za 2011. godinu: PRAĆENJE PROVEDBE ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

Naslovnica izvještaja za 2011. godinu

 Priopćenje za medije nakon održanog Okruglog stola 12.06.2012.

U suradnji sa:
Srpski Demokratski Forum
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar


Projekt je potpomognut financijskim sredstvima Europske unije. Za sadržaj dokumenata na ovim stranicama isključivo je odgovoran Centar za mir, nenasilje i ljudska prava. Sadržaj dokumenata ni pod kojim okolnostima ne odražava stav Europske unije.

euzastava

Ovaj projekt financijski je potpomognut od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Izražena stajališta ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Poveznica

Europska komisija