Poziv za okrugli stol: "Diskriminacija - mehanizmi zašite - ostvarivanje prava na jednako postupanje"

Povratak

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu okruglog stola na temu: " Diskriminacija - mehanizmi zaštite - ostvarivanje prava na jednako postupanje", koji će se održati

12. srpnja 2013. godine u Hotelu International, Zagreb, Miramarska 24, s početkom u 11.00 sati.

Okrugli stol u okviru projekta IPA 2008 "Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici" (2011.-2013.), organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek s partnerima Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum, u suradnji s Centrom za mirovne studije Zagreb.

Okrugli stol je namijenjen otvaranju komunikacije između civilnog i javnog sektora o stanju i problemima zabilježenim u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te mogućnostima i prilikama za zajedničko pronalaženje mjera za njihovo rješavanje.Djelotvoran i učinkovit sustav besplatne pravne pomoći trebao bi osigurati mogućnost ostvarivanja prava na jednako postupanje u svim područjima i po svim diskriminacijskim osnovama koje Zakon o suzbijanju diskriminacije propisuje. Osim toga bit će to prilika za predstavljanje zajedničkog Izvještaja o praćenju provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - Koliko jednakosti?, za analizu i usporedbu dosadašnje prakse, za raspravu o učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći kao mehanizma za osiguranje jednakih mogućnosti građana u ostvarivanju prava, za informiranje i raspravu o prijedlogu novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te za definiranje zaključaka i smjernica za aktivnosti u pravcu poboljšanja pravnog okvira.

Predstavit ćemo javnosti i dokument Kišobranom protiv diskriminacije - Analiza dizajna Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije u Hrvatskoj od 2008. do 2013. i prijedlozima za poboljšanja. Ova analiza rezultat je procesa osnaživanja organizacija civilnog društva za djelovanje na razvoju anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj započetog 2012. godine, kada je sinergijom dvaju projekata oformljena grupa od 20-ak stručnjaka/kinja iz organizacija civilnog društva i pravobraniteljskih ureda. Projekti su financirani sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 Jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne anti-diskriminacijske strategije, a provode ih Centar za mir Osijek s partnerima i Centar za mirovne studije s partnerima.

Na okrugli stol pozvani su da svoja gledišta između ostalih izlože predstavnici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, Hrvatske odvjetničke komore, kao i pripadnici akademske zajednice, predstavnici pružatelja besplatne pravne pomoći i predstavnici organizacija civilnog društva koje djeluju na razvoju anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj.

Poziv preuzmite ovdje.

Nacrt programa okruglog stola možete vidjeti ovdje.