Nagrada Krunoslav Sukić

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek je 2009. utemeljio nagradu i priynanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih utemeljitelja, mirovnog aktivista i humaniste Krunoslava Sukića čije je obrazovanje, znanje i djelovanje bilo motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog čovjeka, pa i šire - svakog živog bića i svega stvorenoga. Bio je prigovarač savjesti. Svoj građanski doprinos sigurnosti zajednice i građenju mira davao je nenasilnim zalaganjem za pozitivne društvene promjene.

Nagrada i priynanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" dodjeljuje se za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i izvrsno i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja.

Dodjeljivanjem ove nagrade želimo pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i/ili hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja. Vjerujemo kako proslava i zahvala za djelovanje za zajedničko dobro ohrabruje pojedince/ke da političku moć koju kao građani imaju pokrenu u korist i osobnog razvoja i pozitivnih društvenih promjena.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima/kama ya djelovanje na području Republike Hrvatske.

Nagradu čine plaketa- zahvalnica te novčana nagrada u visini od 5.000, 00 HRK

Priznanje Krunoslav Sukic se dodjeluje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici i za nesasilnu akciju godine.

Natječaj za Nagradu i priznanja se objavljuje javno 5. rujna tekuće godine i otvoren je do 15. studenog tekuće godine.

Predlagati mogu fizicke i pravne osobe.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, životopis kandidata, pismena suglasnost prijavljenog kandidata/kinje, najmanje jedna pisana preporuka.

Poziv za prijavu i prijavni obrazac mogu se preuzeti na web stranici www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr

Odabir dobitnika/ice provodi peteročlani Odbor nagrade imenovan od strane Upravnog odbora Centra za mir, nenasilje i ljudska prava. Odluka se donosi konsenzusom

Odbor nagrade čine:

Goran Božičević, Dragutin Hedl, Katarina Kruhonja (do 2011.), Zoran Pusić i Franka Sukić.

Objava odluke o izboru dobitnika/ice biti će javno objavljena na web stranici www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr

Nagrada se dobitniku/ci uručuje javno 10. prosinca tekuće godine na Međunarodni dan ljudskih prava.