Razvoj volonterstva u Slavoniji Baranji

U partnerstvu s udrugama PRONI centar za socijalno podučavanje i Ekološkom udrugom Zeleni Osijek od travnja 2006. do srpnja 2007. provodimo projekt Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji.
Projekt je financijski podržan od strane Academy for Educational development (AED) sredstvima US Agency for International Devlopement (USAID).
Glavni cilj projekta je povećati sudjelovanje građana u razvoj zajednice, kroz organizirani volonterski rad na području Slavonije i Baranje.
Specifični ciljevi projekta su:

  1. povećati svijest javnosti o vrijednostima volonterstva kroz obrazovanje i promociju
  2. izgraditi kapacitete za volontiranje, kroz savjetovanje o volonterskim programima i treninzima o volontiranju
  3. kreirati mogućnosti za organizirano volontiranje mladih i volontiranje u ekološkim aktivnostima
  4. povezati ljude koji žele volontirati s institucijama, organizacijama i/ili udrugama u zajednici koji trebaju volontere
  5. osigurati podršku u vodstvu i zagovaranju za promjene vezane uz volonterstvo i volonterske programe
  6. doprinijeti razvoju održive volonterske infrastrukture

Udruživanjem različitih iskustva, specifičnih znanja i vještina s partnerima na ovom projektu, zajednička nam je namjera, pružiti podršku razvoju Volonterskog centra Osijek kao resursnog centra za razvoj volonterstva koji od prosinca 2005. djeluje u našoj regiji.
Informiranje o volonterstvu putem info-servisa i web stranice, provedba istraživanja o volonterstvu, razvoj burze volontera, obrazovanje o volonterstvu kroz radionice, treninge i individualno savjetovanje, organiziranje volonterskih akcija, aktivnosti su kojima želimo vrijednosti volonterstva i volonterskog djelovanja približiti građanima Slavonije i Baranje.

Vise informacija o volonterstvu dobit ćete na stranicama Volonterskog centra Osijek www.osvolonteri.com ili putem maila osvolonteri@osvolonteri.com.

Uloga Centra za mir kao nositelja projekta je upravljanje projektom, pružanje kontinuirane stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti te osiguranje pravovremene razmjene informacija i redovite komunikacije između partnera.

Kontakt
Nikoleta Poljak
Programska direktorica
nikoleta@centar-za-mir.hr