Inicijativa za REKOM

Koalicija za REKOM okuplja više od 1500 organizacija civilnog društva, pojedinaca/ki iz svih država nastalih raspadom bivše SFRJ. Među njima su i udruge roditelja i obitelji nestalih osoba, veterana, novinara, predstavnika manjinskih etničkih zajednica, organizacija za zaštitu ljudskih prava, vjerskih zajednica i sl.

Koalicija za REKOM se zalaže da vlade (odnosno države) sljednice SFRJ putem međudržavnog ugovora osnuju međudržavnu, nezavisnu komisiju - REKOM - Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriju bivše SFRJ u razdoblju od 1991.-2001. (uključujući i sudbine nestalih).

Povezani, građanskim pritiskom prema vladama tražimo da vlade država sljednica Jugoslavije učine dodatni napor da se uvaže sve žrtve, utvrde činjenice o zločinima, masovnim grobnicam, logorima i mjestima zatočenja i tortura kako bi se oporavili od pretrpljenog nasilja i kako bi prekinuli ponavljajući ciklus nasilja.

Cilj REKOM-a

Stvaranje točnog, službenog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, priznavanje žrtava i njihove patnje, kao i sprečavanje ponavljanja zločina.

Zašto REKOM?

Uvjereni smo da utvrđivanje i javno objavljivanje točnog, službenog i objektivnog i zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, priznavanje svih žrtava ratnih zločina i njihove patnje može stvarati ozračje u kome zločin neće biti nijekan niti opravdavan te će time pridonositi oporavku od pretrpljenog nasilja, prihvaćanju odgovornosti za počinjeno nasilje, prekidanju cikličkog ponavljanja a oslobađanju kreativnih, mirotvornih potencijala pojedinaca/ki i naših zajednica.

ŠTO BI REKOM MOGAO

Može spječiti iznošenje određenih laži u javnosti ili, ako su veće iznesene, pokazati da više nisu vjerodostojne.

Može izgraditi javnu platformu za glas žrtava i uz pomoć njihova saslušanja stvarati suosjećanje javnosti, poštovanje i solidarnost ne samo sa žrtvama s kojima se već suosjeća nego i sa žrtvama koje se u prošlosti nisu mogle vidjeti kao žrtve.

Može izgraditi registar žrtava i ljudskih gubitaka i time zauvijek spriječiti manipulacije brojkama stradalih i ubijenih.

Može pomoći tužiteljstvima za ratne zločine osiguranjem dokaza, ohrabrivanjem svjedoka i žrtava da sudjeluju u suđenjima za ratne zločine, kao i organiziranjem dosjea o određenim slučajevima.

Može pomoći postojećim službenim komisijama za nestale u otkrivanju tajnih masovnih grobnica i rješavanju sudbine nestalih. . Sudbina 16.252 nestalih i dalje je nerazjašnjena, a brojne grobnice neotkrivene.

Može pridonijeti stvarnju stvarnog političkog interesa za stvaranje održivog mira i suradnje u regiji.

KAKAV REKOM PREDLAŽEMO

- Službeno tijelo koje osnivaju države nasljednice bivše SFRJ međudržavnim ugovorom. Strogo je neovisno o svojim osnivačima.

- Privremeno tijelo koje je intenzivno radi kroz tri godine i smješteno na teritoriju gdje su zločini počinjeni.

- Vjerodostojno tijelo koje je sastavljeno od istaknutih pojedinaca u svojim zajednicama i regiji, predstavnika različitih etničkih grupa i religijskih zajednica, koji su imenovani i izabrani na osnovi precizno postavljenih kriterija.

- Pouzdano tijelo koje podatke prikupljati primjenom priznate i poznate metodologije.

- Regionalno tijelo koje se fokusira na iskustva žrtava. Izvansudsko tijelo koje organizira javno slušanje žrtava.

- Istražno tijelo koje u suradnji sa službenim komisijama za nestale osobe provodi istrage o sudbini prisilno nestalih.

- Izvansudsko tijelo koje donosi zaključke u vezi s činjenicama, s onim što se dogodilo, na osnovi svoje istrage i utvrđenih sudskih činjenica, ali ne izvodi pravne zaključke.

- Istražno tijelo koje ima ovlasti intervjuirati svakoga tko može pružiti relevantne informacije, provoditi multidisciplinarne istrage i pozivati pojedince, kao i predstavnike institucija, političkih grupa i vjerskih zajednica da daju podatke i iznesu svoje mišljenje kako premostiti teško nasljeđe.

- Istražno tijelo koje može osigurati dokaze o tome kako su određene institucije, pojedinačno ili grupno, propustile braniti i štititi ljudska prava u prošlosti.

- Tijelo koje nikome ne sudi, ali može imenovati počinitelje i odgovorne za nedjela, kao i preporučiti mehanizme za njihovo udaljavanje iz institucija.

- Tijelo koje sastavlja preporuke u vezi s programom reparacija za žrtve u obliku materijalne kompenzacije, oprosta, gradnje spomenika, memorijalnih centara, karte sjećanja i drugo.

Konačnu riječ o tome kakav će REKOM biti, kao i imenovanje članova/ca Komisije imati će države osnivačice REKOM-a

Povijest inicijative

Radi upozorenja vlasti i javnosti na obvezu i potrebu suočavanja s prošlošću tri nevladine organizacije za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo (FHP), Documenta i Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC), pokrenule su u svibnju 2006. godine debatu o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u nekadašnjoj SFRJ. Tada, na Prvom regionalnom forumu za tranzicijsku pravdu, održanom u Sarajevu, sudionici iz postjugoslavenskih zemalja, aktivisti za ljudska prava, mladi, predstavnici udruženja žrtava, žrtve, veterani, novinari, umjetnici, pisci, suci, tužitelji i stručnjaci za tranzicijsku pravdu ocijenili su da je za djelotvorno suočavanje s nasljeđem prošlosti nužno uvažavanje regionalnog pristupa i konteksta u kojem su zločini počinjeni.

U međuvremenu je inicijativa o regionalnom pristupu i kontekstu prerasla u inicijativu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriju bivše SFRJ (REKOM).

Inicijativa za osnivanje REKOM-a predstavljena je na Regionalnim konzultacijama s udruženjima žrtava, 9. svibnja 2008. u Podgorici.

Konzultacijski proces u Hrvatskoj

Tijekom zadnje četiri godine proveden je širok konzultacijski proces u Hrvatskoj.

Više o konzultcijskom procesu i uopće o inicijativi za REKOM na www.documenta.hr

Međunarodni forum za tranzicijsku pravdu u post-jugoslavenskim zemljama održati će se u Sarajevu 27. lipanja 2011.

Kampanja prikupljanja potpisa u Osječko-baranjskoj županiji travanj-svibanj-lipanj 2011.

Kampanja prikupljanja potpisa u Osječko-baranjskoj županiji započela je s 26.04.2011., a do 13.06.2011. prikupljeno je više od 3.000 potpisa podrške građana. Taj broj se pridružuje broju potpisa u Republici Hrvatskoj, koji čini više od 20.000, te regiji 410.000. Uz Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Inicijativa mladih za ljudska prava Zagreb - koordinirala je prikupljanjem potpisa u kojem je volontiralo šest osoba : Andrea Alagić, Dajana Opačak, Ivana Majcan, Vlatka Kranjčević, Matea Crnogorac i Ana Pap. Kampanjom u Osijeku je koordinirao Miren Špek.

KAMPANJA ZA REKOM - IDE DALJE!

U sklopu nastavka kampanje zagovaranja osnivanja REKOM-a upućeno pismo vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj i regiji s informacijama o tijeku inicijative za osnivanje REKOM-a s Statutom i Obrazloženjem. (Franjevački institut za kulturu mira, Split, Nadbiskupije u RH, Vijeće za ekumenizam i dijalog HBK,Mitropolit Mitropolije zagrebačko-ljubljanska i cele Italije,Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Reformirana kršćanska crkva u Zagrebu,Baptistička crkva u Rijeci,Predsjednik Skupštine Međureligijskog vijeća u BiH, Predsjednik Židovske općine u Sarajevu,Teološki katehetski institut Subotica i dr.)

Pismo podrške intelektualaca i umjetnika osnivanju REKOM-a

Pismo preuzmite ovdje­

POSJETITE STRANICE:

­­Rekom_baner_300x100
Podrška inicijativi

facebook
facebook.com/hrvatska.za.rekom

Pridruženi dokumenti o Koaliciji za REKOM:

Pridruženi dokumenti o REKOM-u

fra Mijo Džolan o REKOM-u


BILTEN - GLAS INICIJATIVE ZA REKOM

06/2012 

05/2012 

04/2012

03/2012

02/2011

01/2011

Želite pristupiti u Koaliciju za REKOM: