Medijacija u zajednici

 

OBAVIJEST objavljena 6. lipnja 2013. godine:

Vrsni stručnjaci i stručnjakinje koji su u Centru za mir stekli zvanje i iskustvo medijatora osnovali su udrugu "MSvijet" u Osijeku kojoj se možete obratiti za usluge medijacije.

Osoba za kontakt: Sonja Kersten

medijacija@medijacija.net  ili sonja@medijacija.net

MEDIJACIJA JE DOGOVORNO RJEŠAVANJE SUKOBA UZ POMOĆ TREĆE, NEUTRALNE STRANE

Ukoliko se medijacijom postigne dogovor, rješenjem su zadovoljne sve strane u sukobu. Nema gubitnika ili pobijeđenog. Svi iz procesa izlaze zadovoljni.

Medijacija se temelji na uvjerenju da su strane u sukobu te koje najbolje znaju što je problem, da same najbolje znaju koja rješenja bi mogla zadovoljiti njihove potrebe i interese, te koje od predloženih rješenja je za njih najbolje, najjednostavnije i najlakše provedivo. Ponekad se svi nađemo u situaciji kada nam je potrebna pomoć da iskažemo što mislimo i staloženo razgovaramo, u situaciji kada je sukob već eskalirao, ili izaziva burne osjećaje koji nam otežavaju komunikaciju.

Zato je u medijaciji:

 • rješenje uvijek utemeljeno na interesima strana u sukobu (ne na njihovoj moći ili pravu)
 • moć za predlaganje i odabir rješenja kod strana u sukobu
 • odgovornost za dogovor i njegovu provedbu na stranama u sukobu

Medijatori/ce osiguravaju stranama u sukobu siguran i povjerljiv prostor. Upotrebljavaju vještine analize sukoba i komunikacijske vještine kako bi stranama u sukobu pomogli:

 1. iznijeti vlastito viđenje problema i čuti viđenje druge strane
 2. iskazati svoje interese i potrebe te saslušati interese i potrebe druge strane
 3. zajednički propitati sva rješenja koja predlože tijekom procesa medijacije
 4. odabrati rješenje koje odgovara svim stranama u sukobu

Za poštovanje dogovora i provedbu sporazuma odgovorne su strane u sukobu. Postoji mogućnost ovjere sporazuma kod javnoga bilježnika. Ovjerom kod javnoga bilježnika sporazum postaje obvezujući, tj. ima istu vrijednost kao sudska presuda.

Pokušajte! Jedino što možete "izgubiti" je koji sat vašeg vremena!

Kontakt - policajci i suci i sutkinje, koji su prošli naš program obuke zajedno s medijatorima/cama, mogu prepoznati sukobe i sporove koji su pogodni za medijaciju, građanima dati točnu i iscrpnu informaciju o samomu postupku medijacije, njegovim prednostima i glavnim karakteristikama, te informaciju o tomu gdje se u Osijeku mogu dobiti usluge medijacije.

Prednosti medijacije

 • medijacija je dobrovoljna, neobvezna, besplatna
 • sukobi se mogu riješiti brzo i učinkovito
 • broj mogućih rješenja je značajno proširen u odnosu na sudski postupak
 • strane u sukobu zadržavaju kontrolu nad postupkom i rješenjem, čime se otklanja opasnost od za njih nezadovoljavajućega rješenja
 • rješenje postignuto medijacijom zadovoljava interese svih strana u sukobu, te time može pridonijeti kvaliteti njihovih međusobnih odnosa i otvoriti mogućnosti suradnje u budućnosti
 • gradi se kultura slušanja, dijaloga i kreativnoga rješavanja sukoba, jer sukobljene strane, poučene iskustvom pronalaska kvalitetnoga rješenja, mijenjaju svoj stav prema sukobu, te se prolaženjem kroz proces uče nositi sa sukobima u budućnosti, pa čak i bez pomoći treće strane.

Sukobi pogodni za medijaciju su svi oni u kojima strane mogu slobodno raspolagati, odnosno, svi slučajevi koji se mogu riješiti dogovorom između sukobljenih strana:

 • međususjedski sukobi
 • obiteljski sukobi
 • sukobi na radnom mjestu
 • sukobi oko imovine i naknade štete
 • sukobi oko javnog reda
 • sukobi između roditelja i nastavnika
 • sukobi između djece i nastavnika
 • sukobi među vršnjacima i mnogi drugi.

Tko su naši medijatori i medijatorice?

Centar za mir je tijekom dvogodišnjega programa edukacije obučio medijatore/ice i uveo medijaciju kao uslugu u Osijeku i Belom Manastiru.

Modele medijacije, koji se koriste u drugim zemljama, prilagođavamo hrvatskim uvjetima i potrebama konkretnih zajednica. Na tome surađujemo sa stručnjacima iz područja prava i medijacije, policije i sudstva, te s lokalnom samoupravom.

Tijekom proteklih tri godine za medijaciju je obučeno 29 policajca, 12 sudaca i sutkinja, te 60 medijatora/ica iz Osijeka, Beloga Manastira i Vukovara; otvoren je Medijacijski centar Osijek i Medijacijski centar Beli Manastir.

Medijatori i medijatorice:

 1. prošli su obuku koja se sastoji od 8 dana treninga, praktičnoga rada (vođenja medijacijskoga procesa), individualne i grupne supervizije sa stručnjakinjama iz Hrvatske, te supervizije stručnjakinje za medijaciju iz Velike Britanije (Barbare Mitchels),
 2. imaju iskustvo vođenja medijacijskoga postupka uz iskusnoga/u medijatora/icu
 3. potpisali su Etički kodeks medijatora 

Kontakt osoba:

Sonja Kersten sonja@medijacija.net

Projekte uvođenja i razvijanja medijacije u zajednici do danas su financijski podržavali:

Veleposlanstvo Velike Britanije
Županija osječko-baranjska
Grad Osijek
mclogo

 

 

kontakt osoba: Sonja Kersten
medijacija@medijacija.net

 

 

Također pogledajte:

Medijacijski centar Beli Manastir
Medijacija u školi
Tekstovi o medijaciji
Priručnici
"Kultura mira" tematski broj